poniedziałek, 26 sierpnia 2013

Handvoltige

Handvoltige
Akt handvoltige uwydatnia zdumiewającą zwinność ludzkiego ciała. Grupa artystów wykonuje spektakularne pasma akrobacji i ludzkich piramid przeplatanych dynamicznymi skokami akrobatycznymi nad powiewającą ogromna flagą zdumiewając widownie ich doskonałym zsynchronizowaniem ruchów. Punktem kulminacyjnym programu jest wysoka piramida cyrkowa.

Handvoltige
Handvoltige Act emphasizes the amazing agility of the human body. Group of artists performacrobatic moves and show spectacularrange of human pyramidsinterspersed with dynamic acrobatic jumps overa huge flag wavingin the air to the great surprise of the audience. The highlight of the program is high pyramid circus.
 

 
 
 
  

 

 


Duet Męski - Hand to Hand

Duet Męski
Pokaz dwóch artystów prezentujących niewyobrażalną siłę i sprawność fizyczną połączone z muzyką, który dostarcza niesamowitych wrażeń. Akrobatyczne elementy o dużym stopniu skomplikowania wydają się przekraczać granice ludzkiej możliwości. Siła i majestatyczny ruch wprowadzają w świat marzeń. Występ bardzo zbliżony do Show, które wygrało I edycję programu "Mam Talent"!!!

Hand to Hand
Two artists’ performance presenting unimaginablestrength and physical fitness combinedwith music, which provides amazing impressions. Acrobatics elements with high degree of complexity seem to exceedthe limits of human possibilities. The power and majesty brings to mind the world of dreams. The performance is very close to the Show, which won the first edition of the "Got Talent"! 
 
 
 


 
 

wtorek, 20 sierpnia 2013

Agencja Artystyczna EVEREST

Agencja Artystyczna EVEREST powstała dzięki pasji i zaangażowaniu młodych ludzi w twórczość artystyczną
połączoną z teatralnym lwim pazurem scenicznym. Chęć tworzenia i udoskonalania ruchu i gry aktorskiej spowodowała w nas
impuls do stworzenia czegoś wyjątkowego. Łączymy takie dziedziny jak akrobatyka, taniec, sztuka sceniczna, sztuki walki,
gra aktorska itp. wraz z magiczną muzyką. Przedstawiamy efektowne widowiska na najwyższym poziomie artystycznym skierowane
do szerokiej publiczności. Zarażamy swoimi emocjami i przeżyciami powodując u widza podziw, radość a nawet zachwyt.

Wszystko co przedstawiamy robimy dla Was.

Agencja Artystyczna EVEREST

Agencja Artystyczna EVEREST powstała dzięki pasji i zaangażowaniu młodych ludzi w twórczość artystyczną
połączoną z teatralnym lwim pazurem scenicznym. Chęć tworzenia i udoskonalania ruchu i gry aktorskiej spowodowała w nas
impuls do stworzenia czegoś wyjątkowego. Łączymy takie dziedziny jak akrobatyka, taniec, sztuka sceniczna, sztuki walki,
gra aktorska itp. wraz z magiczną muzyką. Przedstawiamy efektowne widowiska na najwyższym poziomie artystycznym skierowane
do szerokiej publiczności. Zarażamy swoimi emocjami i przeżyciami powodując u widza podziw, radość a nawet zachwyt.

Wszystko co przedstawiamy robimy dla Was.

EVEREST - MOVIE


Agencja Artystyczna EVEREST powstała dzięki pasji i zaangażowaniu młodych ludzi w twórczość artystyczną połączoną z teatralnym lwim pazurem scenicznym. Łączymy takie dziedziny jak akrobatyka, taniec, sztuka sceniczna, sztuki walki, gra aktorska itp. wraz z magiczną muzyką. Przedstawiamy efektowne widowiska na najwyższym poziomie artystycznym skierowane do szerokiej publiczności.

EVEREST - MOVIE


Agencja Artystyczna EVEREST powstała dzięki pasji i zaangażowaniu młodych ludzi w twórczość artystyczną połączoną z teatralnym lwim pazurem scenicznym. Łączymy takie dziedziny jak akrobatyka, taniec, sztuka sceniczna, sztuki walki, gra aktorska itp. wraz z magiczną muzyką. Przedstawiamy efektowne widowiska na najwyższym poziomie artystycznym skierowane do szerokiej publiczności.